YEM BİTKİSİ TOHUMLARI

KILÇIKSIZ BROM

Bromus Inermis

  • Kılçıksız brom uzun ömürlü çok yıllık bir yem bitkisidir. Yıllık yağışı 350-400 mm olan bölgelerde başarı ile yetiştirilir.
  • Gelişmiş bitkiler 50-100 cm kadar boylanır.
  • Kurağa ve soğuğa dayanımı iyidir.
  • Köksaplı bir bitkidir. Otlatmaya çok iyi dayanır. Otunun besleyici ve kaliteli olması nedeni ile iyi bir otlatma bitkisi kabul edilir.
  • Ot verimi kurak bölgelerde 200-500 kg/da , sulu şartlarda 750-1250 kg/da a kadar çıkabilir.
  • Yonca ve çayır üçgülü ile karışım halinde ekilebileceği gibi, saf olarak azotlu gübreleme koşullarında da yetiştirilebilir.
<< Geri dön
Web Tasarım / Özel yazılım hizmetleri